laboratorium

_WRO LABS ON TOUR

Warsztaty obejmują zagadnienia reżyserii interakcji i konstruowania systemów sensorycznych opartych na producenckich i kuratorskich doświadczeniach Centrum Sztuki WRO, związanych zarówno  z eksponowaniem, jak i produkcją prac – oraz całych wystaw interaktywnych, o zróżnicowanej skali, realizowanych w rozmaitych warunkach i kontekstach, wprowadzających niejednokrotnie prototypowe strategie komunikacyjne. Warsztaty, opracowane i realizowane w programie LAB on Tour przez Pawła Janickiego, szefa działu badawczo-edukacyjnego WRO, autora eksperymentalnych rozwiązań w domenie interakcji i komunikacji w sztuce, wprowadzają uczestników w zagadnienia twórczego wykorzystania metod i sposobów interaktywności oraz programowania w praktyce artystycznej, m.in. performance’u, czy instalacji multimedialnych. Wśród tematów, omawianych podczas warsztatów,znajdują się m.in. protokoły komunikacyjne i komunikacja sieciowa,interfejsy (m.in. systemy śledzenia ruchu), podstawy pracy z systemami obiektowymi (MaxMSP, PureData), podstawowe wiadomości związane z przetwarzaniem rozmaitych typów mediów w czasie rzeczywistym oraz – co szczególnie istotne – teoretyczne zagadnienia związane z przejściem od myślenia w kategorii listwy czasu do sposobów organizacji składników projektu umożliwiających nielinearne i zmienne w czasie porządkowania materiału audio i wideo w pracach interaktywnych.

UWAGA! Warsztaty odbywają się w nowym budynku WI ZUT’u (ul. Żołnierska 52). Zapisy na warsztaty: digitalia@13muz.eu

_eleKTro mOOn workshop

GRID, czyli jak się robi mapping? - Warsztaty pokazowe wprowadzające w zakres jednej z technik wykorzystywania projekcji do tworzenia mappingu przestrzennego.

_Piotr Zawojski Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii pod red. Piotra Zawojskiego.

W trakcie odbywającego się w roku 2009 w 13 muzach w Szczecinie Festiwalu digital_ia.09 odbyło się seminarium naukowe przygotowane i moderowane przez dra Piotra Zawojskigo, pracownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego tytuł brzmiał: Teoria w praktyce/Praktyka w teorii i zgromadził kilku teoretyków i artystów, którzy zaprezentowali swoje spojrzenie na problemy sztuki i kultury digitalnej. Reprezentowali oni różne ośrodki badawcze: dr hab. Michał Ostrowicki – Uniwersytet Jagielloński, Ksawery Kaliski – Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, dr Maciej Ożóg – Uniwersytet Łódzki, dr Roman Bromboszcz – Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Grono uczestników zostało uzupełnione przez dodatkowych autorów, w tym najwybitniejszego w Polsce znawcę zagadnień kultury nowych mediów elektronicznych i cyfrowych, jakim jest prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), który zgodził się napisać do książki przedmowę. Książka ma mieć charakter profesjonalnej publikacji naukowej (będzie recenzowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa z Uniwersytetu Śląskiego), ale jednocześnie nie rezygnuje z dotarcia do szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych kulturą i sztuką digitalną.

Książka ma charakter publikacji naukowej i zaprezentowana będzie na spotkaniu z dr. Piotrem Zawojskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.